Danh sách khách hàng tiềm năng trên Facebook – Ứng dụng Graph search của Facebook

Danh sách khách hàng tiềm năng trên Facebook

A/ DS khách hàng theo nghề nghiệp

1/ List nữ nhân viên văn phòng tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/females/intersect
2/ List nam nhân viên văn phòng tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/males/intersect
3/ List nữ nhân viên văn phòng HN
https://www.facebook.com/search/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/females/intersect
4/ List nam nhân viên văn phòng HN
https://www.facebook.com/search/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/males/intersect
5/ List giám đốc nam tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/gia%CC%81m%20%C4%91%C3%B4%CC%81c/pages-named/employees/present/males/intersect
6/ List giám đốc nữ tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/gia%CC%81m%20%C4%91%C3%B4%CC%81c/pages-named/employees/present/females/intersect
7/ List sv nam tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/sinh%20vien/pages-named/employees/present/males/intersect
8/ List sv nữ tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/sinh%20vien/pages-named/employees/present/females/intersect

B/DS khách hàng theo sở thích

1/ Thích thời trang nam tai HCM
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/th%C6%A1%CC%80i%20trang/pages-named/likers/males/intersect
2/ Thích thời trang nữ tai HCM
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/th%C6%A1%CC%80i%20trang/pages-named/likers/females/intersect
3/ Thích mỹ phẩm tai HCM :
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/my%CC%83%20ph%C3%A2%CC%89m/pages-named/likers/females/intersect
4/ Thích iphone tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/iphone/pages-named/likers/females/intersect
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/iphone/pages-named/likers/males/intersect
5/ Nữ có nhu cầu về nhà đất bds
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/nha%CC%80%20%C4%91%C3%A2%CC%81t/pages-named/likers/females/intersect
6/ Nam có nhu cầu về nhà đất bds
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/nha%CC%80%20%C4%91%C3%A2%CC%81t/pages-named/likers/males/intersect

C/ Nhóm tuổi :

1/ Nữ từ 16 – 25 sống tại HCM
https://www.facebook.com/search/females/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/2000/before/users-born/1990/after/users-born/intersect/
2/ Nam từ 16 – 25 sống tại HCM
https://www.facebook.com/search/males/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/2000/before/users-born/1990/after/users-born/intersect/
3/ Nữ từ 16 – 25 sống tại Hà Nội
https://www.facebook.com/search/females/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/2000/before/users-born/1990/after/users-born/intersect/
4/ Nam từ 16 – 25 sống tại Hà Nội
https://www.facebook.com/search/males/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/2000/before/users-born/1990/after/users-born/intersect/
5/ Nam/Nữ trên 30t sống tại HCM
https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/1990/before/users-born/1970/after/users-born/intersect/
6/ Nam/nữ trên 30t sống tại Hà Nội
https://www.facebook.com/search/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/1990/before/users-born/1970/after/users-born/intersect/

D/ Like các page lớn :

1/ Page otosaigon
https://www.facebook.com/search/str/1502293706705719/likers/intersect
2/ Yan beauty :
https://www.facebook.com/search/str/817051791710304/likers/intersect
3/ Đại kỷ nguyên :
https://www.facebook.com/search/236367346550727/likers
4/ Changmakeup :
https://www.facebook.com/search/str/782728095128665/likers/intersect
5/ VNexpress.net
https://www.facebook.com/search/str/262700667105773/likers/intersect
6/ Zara viêt nam
https://www.facebook.com/search/str/1647841635459930/likers/intersect

Gợi ý cách khai thác :

– Sử dụng công cụ Simple Graph lọc lấy UID của khách hàng
– Chuyển đổi các UID này thành bạn bè để chăm sóc bán hàng trên nick facebook cá nhân ( Simple Facebook )
– Chuyển đổi các UID này thành tệp đối tượng tùy chỉnh để quảng cáo bằng Fanpage ( Simple Ads)
– Tra cứu sdt khách hàng mục tiêu phục vụ cho telesale/sms ( Simple Fanpage)
– Kết nối khách hàng qua Zalo dựa theo UID của Facebook ( Simple Zalo )

Nguyên Phong – ATP Software

Bình luận bài viết

Vui lòng đăng nhập để có thể bình luận bài viết.

0 Bình luận